Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Tin Y tế
Đào tạo sau đại học
Tin hoạt động
Tin Giáo dục – Đào tạo
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 1 1 5 0
 
Tin tức
Điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008 của Trường Đại học Răng Hàm Mặt Điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008 của Trường Đại học Răng Hàm Mặt

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH RĂNG HÀM MẶT

 


Số:40/QĐ-ĐHRHM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà nội, ngày11tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008 của Trường Đại học Răng Hàm Mặt

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC RĂNG HÀM MẶT

 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Răng Hàm Mặt quy định chức năng và tổ chức nhà trường;

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ "quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các đối tượng được tuyển thẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2008;

Căn cứ Công văn số 1919/BGDĐT -ĐH&SĐH ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008;

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo của Trường Đại học Răng Hàm Mặt;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Răng Hàm Mặt trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008 như sau:

1. Tuyển thẳng vào đại học Răng Hàm Mặt các đối tượng có đủ điều kiện sau:

- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2007, đã tốt nghiệp THPT năm 2008 được tuyển thẳng vào đại học.

- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2008, đã tốt nghiệp THPT năm 2008 được tuyển thẳng vào đại học.

2. Ưu tiên xét tuyển vào đại học Răng Hàm Mặt các đối tượng có đủ các điều kiện sau:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2008, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ giáo dục & đào tạo do trường Đại học Răng Hàm Mặt tổ chức, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được Trường Đại học Răng Hàm Mặt ưu tiên xét tuyển. Cụ thể là:

- Tỷ lệ tuyển vào Đại học Răng Hàm Mặt của đối tượng ưu tiên xét tuyển không vượt quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2008. Nếu số lượng đăng ký xét tuyển vượt quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của trường thì sẽ thực hiện xét theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng điểm ba môn thi.

- Môn thi được giải quốc gia phải là 1 trong 3 môn: Sinh, Hoá, Toán. Trong đó môn thi được giải Quốc gia khi tham dự thi đại học phải đạt tối thiểu là 8 điểm.

- Tổng số điểm 3 môn thi không thấp hơn điểm chuẩn quá 3 điểm (Điểm chuẩn là điểm trúng tuyển của đối tượng dự thi không được hưởng bất cứ loại ưu tiên nào).

3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định tại công văn số 1919/BGDĐT - ĐH &SĐH ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (bà) trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, trưởng phòng Hành chính Quản trị, Hội đồng tuyển sinh đại học và các thí sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ Đại học & Sau đại học

Bộ Giáo dục  & Đào tạo (để báo cáo);

- Vụ Khoa học & Đào tạo

Bộ Y tế (để báo cáo);

- Các sở Giáo dục & Đào tạo;

- Lưu: VT, TCCB, Đào tạo.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký) 

 

TS. Trương Mạnh Dũng

 

 

Ngày 16/04/2008
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3