Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Tin Y tế
Đào tạo sau đại học
Tin hoạt động
Tin Giáo dục – Đào tạo
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 1 0 8 0
 
Tin tức
Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2014, phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2017

A.TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012-2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình chung

Trong nhiệm kỳ (2012 -2014)  chi bộ  Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt  có tổng số  đảng viên là 35, trong đó 03 đồng chí về hưu, 02 đồng chí đã chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, số đảng viên chuyển đi là 0 đồng chí , số Đảng viên chuyển đến 0. Hiện nay, Đảng viên trong Chi bộ có 33 đồng chí (trong nhiệm kỳ 2012-2014, chuyển Đảng chính thức 02 đồng chí, kết nạp được 02 đảng viên)

Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ.

- Đảng viên chính thức : 31 đ/c

- Đảng viên dự bị là : 02 đ/c.

2. Trình độ

Phó giáo sư - tiến sỹ: 02 đồng chí , Bác sỹ chuyên khoa II: 02 đồng chí, Tiến sỹ: 11 đồng chí,  thạc sỹ:  11 đồng chí, Bác sỹ, cử nhân: 06 đồng chí, Cao đẳng 01 đồng chí.

3. Tổ chức:

          - Chi bộ,  Ban lãnh đạo viện, 9 bộ môn và 03 phòng chức năng.

          - 02 trung tâm: Trung tâm Nha khoa 225 Trường Trinh, Trung tâm Kỹ thuật cao khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt tại nhà A7 )

- 01 Phòng khám Răng Hàm Mặt theo yêu cầu tại nhà A5

4. Thuận lợi:

          - Tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhận thức đáp ứng đủ yêu cầu với nhiệm vụ được giao.

          - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân, đường lối, tổ chức cơ sở, vật chất của Viện đã dần dần từng bước đi vào ổn định, đặc biệt là sự đoàn kết của Chi ủy Đảng, Chi bộ và Ban Lãnh đạo, có sự đồng thuận cao  trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện.

          - Đội ngũ cán bộ, giảng viên tương đối ổn định có kinh nghiệm và năng lực trong công tác giảng dạy, có tinh thần chăm lo xây dựng tập thể.

          Sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã tạo điều kiện cho Chi bộ hoạt động hiệu quả.

3. Khó khăn.

          - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo của Viện còn chưa đáp ứng được quy mô đào tạo tiên tiến và yêu cầu đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu xã hội.

          - Đảng viên tham gia làm việc ở  nhiều cơ sở.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

 Chi bộ chỉ đạo các Đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Xây dựng kế hoạch bám sát theo mục tiêu kế hoạch hoạt động của Nhà trường, của Viện và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy. Đảm bảo thực hiện đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của Đảng uỷ các cấp. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận, bàn bạc công khai, có sự đóng góp ý kiến xây dựng và nhất trí trong Chi uỷ và Chi bộ.

Chi bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ chức Công đoàn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của Viện làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển Viện.  

2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Công tác tổ chức

Được sự chỉ đạo trực tiếp cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà nội, công tác tổ chức của Viện trong nhiệm kỳ qua đã sớm được hoàn thiện và tạo đà cho sự phát triển của viện.

Công tác  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  được thực hiện đúng quy trình.

Tháng 8/2014, Chi bộ đã chỉ đạo thành lập được Chi đoàn cán bộ .

Kiện toàn bộ máy Lãnh đạo, các Ttrưởng/phó trưởng 09 bộ môn, 03 phòng ban chức năng và 02 trung tâm.

2.2Công tác nghiên cứu  khoa học và hợp tác quốc tế

- Tổ chức thành công hội nghị  quốc tế về khe hở môi – vòm miệng(ICPF)  và  Răng Hàm Mặt 2013.

- Tổ chức thành công hội nghị hội nhập quốc tế về khoa học, đào tạo và thực hành năm 2014.

- Lễ đón nhận huân chương lao động hạng III năm 2014.

- Viện đã xuất bản 1 số riêng Tạp chí Y – Dược học với trên 30 bài báo khoa học co chất lượng.

- Đang thực hiện 02 đề tài cấp bộ và đã nghiệm thu nhiều đề tài cấp cơ sở.

- Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác với công ty GSK, Unilever Việt Nam và các hãng khác.

- Duy trì hợp tác với  trường nha khoa quốc tế: các nước tiểu vùng sông Mê Kong, Nhật bản , Pháp,  Thái Lan, Hàn quốc, Mỹ...

2.3 Công tác tài chính

-  Đã xin bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 2014

- Nguồn thu : Từ ngân sách cấp, thu học phí, thu phí đào tạo theo nhu cầu xã hội, khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt  và các nguồn thu dịch vụ khác.

- Phần chi: Chi đúng. chi đủ lương và các khoản theo lương và các khoản chi khác.

- Đảm bảo đúng chế độ, chính sách cho cán bộ , giảng viên.

Lương và thu nhập ABC được ổn định theo mức chi chung của trường .

2.4 Công tác tổ chức hành chính

+ Năm 2014 đơn vị đã chuyển về trụ sở mới tại nhà A7, công tác vận chuyển tài sản, máy móc thiết bị được đảm bảo an toàn, lắp đặt và đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học...

+ Cơ sở của Viện rộng > 2400 m2

+ Được phép của Lãnh đạo Trường, Viện chỉ đạo thành công việc sinh viên tự túc một phần  vật tư, vật liệu thực tập trên lab và sinh viên đã đồng thuận cao.

Bộ phận giáo tài đã cung ứng tương đối đầy đủ vật tư máy móc cho sinh viên thực tập.

2.5 Công tác đào tạo

  Nhiệm kỳ vừa qua Viện đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo cả về số lượng và chất lượng. Thể hiện:

- Hoàn thành chuẩn cơ bản năng lực đầu ra của sinh viên RHM của Viên đào tạo Răng Hàm Mặt

- Hoàn thành khung chương trình chi tiết đào tạo BSCK RHM.

- Xuất bản được 15 tập sách giáo khoa RHM dành cho đối tượng đại học và một số tập giáo trình dành cho đối tượng sau đại học.

- Chương trình giảng dạy được sắp xếp đúng lịch và khoa học. Đáp ứng được số lượng đào tạo lớn của viện.

- Triển khai viết các câu hỏi Trắc Nghiệm để tiến tới đánh giá chất lượng sinh viên bằng câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn bị cho thi tuyển sau đại học.

- Công tác giảng dạy, thực hiện làm đề tài của sinh viên, học viên sau đại học đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu. Các Hội Đồng chấm luận văn, luận án đảm bảo khách quan, công bằng.

- Công tác giảng dạy cho các đối tượng theo nhu cầu xã hội có chất lượng tốt

-Số lượng đào tạo năm 2013-1014:

1-Đào tạo chính quy:

- Đào tạo Đại Học:                   597 sinh viên

+ Đào tạo Bác Sỹ Đa Khoa:      trên 600

+ Đào tạo Bác Sỹ RHM:

- Y1: 80 SV         ; - Y4:     93 SV      ;         - Y2: 102  SV      

- Y5:   104  SV    ; - Y3:   99 SV         ;         - Y6:  119    SV

+ Đào tạo sau ĐH:

     - Nghiên cứu sinh:  28 học viên

     - BSCK II : 15

     - Cao học: 86

     - BSCK I : 18

     - BS Nội trú : 26

2- Đào tạo theo nhu cầu xã hội:   -Định hướng chuyên khoa : 60

                                                     - Lớp Pháp -Việt (DIU):  17

                                                     - Implant :  66

                                                    - KTV PH : 58

                                                    - Điều dưỡng chuyển đổi: 121

3. Đảng lãnh đạo chính quyền và đoàn thể

3.1 Đối với chính quyền

+ Chi bộ thực hiện lãnh đạo chính quyền thông qua đường lối của Đảng, Đảng ủy ra nghị quyết để chính quyền thực hiện.

+ Chi bộ cùng với lãnh đạo chính quyền cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, giải quyết những hạn chế hoặc khó khăn còn tồn tại.

+ Chi bộ giám sát các hoạt động của chính quyền để chỉ đạo kịp thời tránh sai sót

3.2 Tổ chức Công đoàn

Tổng số Viện có 111 đoàn viên công đoàn. Chi uỷ chỉ đạo với Công đoàn Viện hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức công đoàn, bảo đảm các quyền lợi cho đoàn viên công đoàn.

3.3 Đoàn thanh niên :

+ Thông qua lãnh đạo của hai chi đoàn, Chi đoàn giáo viên và Liên chi đoàn, động viên và phát triển các đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng

+ Đoàn thanh niên của Viện là một tổ chức Đoàn vững mạnh, thông qua hoạt động tình nguyện, các phong trào thực sự là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên, học viên.

4. Công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng

+ Giáo dục và tuyên truyền chủ trương nghị quyết của Đảng xuống từng Đảng viên.

+ Giáo dục tinh thần gương mẫu, đạo đức, không tham nhũng, vi phạm đạo đức lối sống.

+ Sinh hoạt chi bộ đầy đủ mỗi tháng một lần nội dung sinh hoạt thiết thực, bám sát nghị quyết của Chi bộ.

+ Phát hiện bồi dưỡng quần chúng, đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Nhiệm kỳ qua đã kết nap được 04 Đảng viên mới.

5. Những nguyên nhân đạt được thành tích.

- Tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng sự phối hợp của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Viện trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là khâu lập kế hoạch công tác tháng, quí, năm và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ giảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện.

- Thường xuyên tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Chi uỷ, Chi bộ, trong Lãnh đạo Viên và các phòng, các Bộ môn nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1.Tồn tại

+ Cơ cấu tổ chức cán bộ đã hoàn thiện, tuy nhiên sự vận hành của các đơn vị còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

+ Đội ngũ giáo viên còn thiếu giảng viên có học hàm, học vị.

+ Công tác quản lý dạy và học chưa được chặt chẽ.

+ Chất lượng đào tạo chưa cao, phương tiện giảng dạy còn thiếu.

+ Dịch vụ khám chữa bệnh tại các Trung tâm có kết quả chưa tương xứng với mức đầu tư và kỳ vọng

+ Công tác phê và tự phê chưa cao.

2. Nguyên nhân

+ Cán bộ làm việc phân tán  ở nhiều cơ sở.

+ Các cơ sở thực hành còn thiếu cở sở vật chất phục vụ cho giảng dạy.

+Một số cơ chế chính sách trong dịch vụ khám chữa bệnh còn chưa phù hợp.

+ Một số Đảng viên chưa gương mẫu.

+ Phê và tự phê còn yếu.

3. Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

+ Nâng cao Ý thức lao động của cán bộ công nhân viên.

+ Phải có chế tài đủ mạnh để chấn chỉnh những tồn tại

          Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn.

          Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

          Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên.

            Trên đây là báo cáo tổng kết vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Viện Đào tạo Răng hàm Mặt. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Lãnh đạo Viện và sự đóng góp ý kiến của các Đảng viên trong chi bộ.

  B.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRONG NHIỆM KỲ  2015- 2017

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

  - Quán triệt và lãnh đạo Đảng viện, quần chúng trong viện thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước.

           -Tăng cường công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương , đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước.

          - Tăng cường công tác phát hiện , đấu tranh với những hiện tượng tham ô ,tham nhũng, cửa quyền trong cơ quan và xã hội.

           - Nắm vững tình hình và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp chấn chỉnh.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG

-  Thực hiện sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng một lần và đóng Đảng phí đầy đủ.

- Tăng cường công tác đấu tranh phê và tự phê, mỗi  Đảng viên phải là tấm gương tốt trong mọi lĩnh vực công tác để quần chúng noi theo.

          - Tăng cường công tác giáo dục quần chúng về đường lối ,chủ trương của Đảng, nẵm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng đến với tổ chức Đảng. và chỉnh lý, uốn nắn kịp thời những tư tưởng sai trái.

          - 100% đảng viên phấn đấu tích cực rèn luyện " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và công tác theo nhiệm vụ được phân công.

          - 100% Đảng viên giữ mối quan hệ tốt tốt với Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân nơi công tác cũng như nơi cư trú.

          - Trong nhiệm kỳ tới tổ chức giới thiệu phát triển kết nạp 4 - 6 Đảng viênmới kịp thời.

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. Công tác tổ chức

+ Ổn định và  phát triền  đơn vị lên một tầm cao .

+ Đề nghị bộ Y tế , trường Y bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Viện trưởng, viện phó  các trưởng ,phó bộ môn, các phòng chức năng

+ Tổ chức bố trí nhân sự theo dự án, bố trí việc làm.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng quy hoạch cán bộ cho 5- 10 năm sau

2. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

+ Dưới sự chỉ đạo của bộ Y tế sớm hoàn thành xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

+Tăng cường công tác quản lý dạy và học.

+ Xây dựng xong câu hỏi trắc nghiệm cho thi tuyển cao học, bác sỹ nội trú, sinh viên Răng Hàm mặt

+ Chuẩn bị tiến tới xây dựng kế hoạch đào tạo theo tín chỉ.

+ Viết sách giáo khoa cho sau đại học.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa họcvà hợp tác quốc tế.

3. Phát triển trung tâm khám chữa bệnh

+ Đẩy mạnh chất lượng khám chữa bệnh theo hướng chuyên sâu.

+ Xây dựng các kỹ thuật mũi nhọn.

4. Công tác đoàn thể.

* Công đoàn : Phấn đấu thành tổ công đoàn vững mạnh.

* Đoàn thanh niên:

- Phát triển phong trào đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như trong nhà trường

 - Phát động phong trào nghiên cứu khoa học,

- Tăng cường công tác hoạt động cộng đồng.

Ngày 26/01/2015
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3