Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 0 1 4 1
 
Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến ngày 4/6/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 4/6/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (29/5)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, thành viên Phòng KHTH, bộ phận TCKT

PGS.Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

14h30

16h30

Giảng đường 14

Chương trình Đào tạo SĐH

Trưởng các khoa , bộ môn và các đơn vị trong trường

GS. Tạ Thành Văn

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Chi bộ VIện Đào tạo Răng Hàm Mặt

Các đ/c Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

Ba (30/5)

9h00

11h30

Sân nhà A1

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31-5), Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2017 (25 - 31/5/2017)

BGH, BCH Công đoàn trường ĐHYHN, CB Công chức, viên chức, đại diện sinh viên Nhà trường.;

Công đoàn Y tế VN

14h00

HT T5

Nhà A7.1

Chuẩn bị tài liệu Peer Preview

Ban Đổi mới chương trình đào tạo (theo QĐ), TS. Loan

PGS. Tống Minh Sơn

P. TC-HCQT

(31/5)

8h30

11h30

Phòng

Giao ban

Họp hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016, hội đồng thanh lý Tài sản và Giao vốn theo thông tư 23

Thành viên HĐKK, HĐTL, Kế toán trưởng các đơn vị cấp 3;

TS. Tạ Văn Khoái

8h15

Sảnh tầng 1

Nhà A7.1

Đoàn công tác làm việc với Bệnh viện Bưu điện xuất phát

PGS. Trương Mạnh Dũng, PGS. Thu Phương, PGS. Võ Ngọc, TS. Trâm, TS. Mỹ Hạnh, TS. Hằng Nga, ThS. Hà Thu, TS. Châu

PGS. Trương Mạnh Dũng

14h00

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BLĐ Trung tâm, Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Phòng KHTH,  các ĐD, BS, CBVC làm việc tại TT tại nhà A7 và labo.

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Sinh hoạt khoa học: Đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ chẩn đoán bệnh lý khớp thái dương hàm

Học viên SĐH và kính mời các đ/c quan tâm tới dự

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P.ĐT&QLKH

Năm (01/6)

14h00

HT T5

Nhà A7.1

Chuẩn bị tài liệu Peer Preview

Ban Đổi mới chương trình đào tạo (theo QĐ), TS. Loan

PGS. Tống Minh Sơn

P. TC-HCQT

Sáu

(02/6)

10h00

11h00

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Trương Mạnh Dũng

13h30

15h00

P.Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS.Trương Mạnh Dũng

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Bảy 
(03/6)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

CN 
(4/6)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

 

TCCB:
- Kính đề nghị các đơn vị trong toàn Trường gửi Hồ sơ xét tặng Kỉ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" về phòng TCCB trước ngày 31/05/2017. Người nhận: CN. Vũ Văn Quyết. Phòng 206, nhà A1. SĐT: 0944 227 338./.

- Thực hiện CV số 650 ngày 04.5.2017 v/v kiêm nhiệm công tác tại cơ sở thực hành, Phòng TCCB kính đề nghị các đơn vị gửi Danh sách CBVC, người lao động kiêm nhiệm công tác về Phòng TCCB (CN. Nguyễn Tuấn Hưng, Phòng 209, Nhà A1. ĐT: 0947094459. Email:nthung1807@hmu.edu.vn) trước ngày 30/6/2017 để Phòng TCCB tổng hợp, gửi Danh sách đến các cơ sở thực hành cho năm học 2017 - 2018./.

- Thực hiện Công văn số 664 ngày 05/5/2017 v/v nộp hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng năm học 2017 - 2018, kính đề nghị các viện đào tạo, khoa, bộ môn tập hợp hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng và gửi cho CN. Nguyễn Tuấn Hưng, Phòng 209, Nhà A1. ĐT: 0947094459. Email: nthung1807@hmu.edu.vn trước ngày 30/6/2017./.

Hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập Trường, hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện Tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” năm học 2016-2017 của Trường Đại học Y Hà Nội, đề nghị các đơn vị rà soát thành tích của tập thể, các cá nhân trong đơn vị, đối chiếu với tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân hoàn thiện thủ tục và hồ sơ xét tặng, gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 09/6/2017. Người nhận: CN. Vũ Văn Quyết, Phòng 206, Tầng 2, Nhà A1, ĐT: 0944227338.

 

SAU ĐẠI HỌC
Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn sắp xếp lịch bảo vệ đề cương cho CKII khóa 30, BSNT khóa 41 và CH khóa 25 trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/17 đến hết ngày 31/8/17. Những học viên không bảo vệ được đúng lịch sẽ phải bảo vệ lại cùng với khóa sau (NHẮC LẦN CUỐI) 

VPCĐ:
Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác Công đoàn năm học 2016-2017 địa điểm (Dự kiến) tại Ba vì- Hà Nội vào ngày 25/6/2017 (Chủ nhật); Thành phần tham dự gồm: Các Đ/c Ủy viên BCH Công đoàn Khóa 31, Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng nữ (các đơn vị trực thuộc); Ủy viên BCHCĐ bộ phận; Các đ/c trong các Ban Chức năng của Công đoàn; Các đại biểu có Giấy mời (Chi tiết chương trình công đoàn sẽ thông báo sau).

 

 

Nơi nhận:      

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);                                                                       

- Các phòng/bộ môn/trung tâm (để thực hiện);

- Lưu : VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Tống Minh Sơn

Ngày 10/04/2017
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3