Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 1 0 8 8
 
Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (26/03)

7h30

8h00

HT T6

NhàA7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

NhàA7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, Điều dưỡng Tươi, các thành viên phòng KHTH, TCKT

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

10h30

11h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Ban Tổ chức Hội thảo Tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

BLĐ Viện, Trưởng/Phó trưởng các phòng chức năng, BS Dịu, Khánh Thị Xuân

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

14h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp rà soát, tách tiêu chuẩn năng lực giảng viên

Trưởng/ Phó trưởng và giáo vụ các Bộ môn chuyên môn

PGS. Tống Minh Sơn

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

P.TC-HCQT

15h00

17h00

P. Giao ban

Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo, phiên 24

Thành viên HĐ Khoa học – Đào tạo (theo QĐ)

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Ba (27/03)

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Chi bộ Viện ĐT RHM

Các đ/c Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Viện ĐT RHM

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

(28/03)

8h00

16h30

Nhà khách TLĐ LĐ

Hội thảo “Khởi động gói hỗ trợ đổi mới chương trình Răng Hàm Mặt” (95 Trần Quốc Toản)

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

GS. Tạ Thành Văn

Ban Dự án HPET

16h00

17h30

HT Quốc tế

Họp các Đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ Bộ phận

Các BT Chi bộ,Đảng bộ Bộ phận;

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Năm (29/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

PGS. Tống Minh Sơn

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

Sáu

(30/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

8h15

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Tống Minh Sơn

13h30

14h30

P. Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Tống Minh Sơn

PGS. Nguyễn Đức Hinh

14h00

16h00

HT 1

Tầng 3 A1

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS.Lê Nguyễn Bá Thụ - CN. Răng Hàm Mặt

Thành viên HĐ, khách mời, các vị quan tâm tới dự, TTDVTH; Phòng SĐH 

GS. Trịnh Đình Hải

Bảy
(31/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

CN
(01/4)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

Lớp DIU 2018 đợt I được tổ chức tại HT tầng 6 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt từ ngày 26-28/03/2018. Đề nghị học viên và các cán bộ tham gia tổ chức lớp tham dự đầy đủ, đúng giờ quy định.

Phòng TCCB: 
-Thực hiện Công văn số 1123/BYT-MT ngày 28/02/2018 của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018 (có Kế hoạch kèm theo).
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng VT & TTB, báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./.

- Phòng Tổ chức Cán bộ đã rà soát hồ sơ và gửi đơn vị danh sách các cán bộ viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhưng thiếu bằng Trung cấp Lý luận chính trị (có Công văn và Danh sách kèm theo). Kính đề nghị các cá nhân có tên bổ sung chứng chỉ, hoàn thiện hồ sơ. Chi tiết xin liên hệ CN. Lương Thị Thanh (Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206, Nhà A1. ĐT: 0963275666. Email: luongthithanh@hmu.edu.vn).

Phòng HCTH:
Phòng HCTH kính gửi đến các đơn vị trong toàn Trường Công văn số: 2085/ĐHYHN-HCTH ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHYHN về việc sử dụng email mang tên miền của Trường ĐHYHN @hmu.edu.vn. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc

Phòng QLĐT SĐH
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2018 (NCS, CH, NT, CKI, CKII) đã được gửi tới các cơ sở y tế trên toàn quốc, các Viện/Khoa/Bộ môn trong toàn trường và đăng tải trên website, kính đề nghị các thầy cô theo dõi kế hoạch tuyển sinh Sau đại học của nhà trường và thông báo cho các học viên và các cá nhân có nhu cầu (đăng lần 4).

Phòng ĐTĐH:
- Phòng QLĐTĐH trân trọng gửi tới Viện/Khoa/Bộ môn Quyết định số 652/QĐ-ĐHYHN ngày 14/3/2018 về việc bổ sung quy định về chấm thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội.

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLĐTĐH đã gửi đến Viện/Khoa/Bộ môn công văn số 16/ĐTĐH ngày 02/3/2018 về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần cử nhân Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng (kèm theo biểu mẫu) từ ngày 05/3/2018. Kính đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện xây dựng ĐCCT và gửi bản in các chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị về phòng ĐTĐH (P. 104 - A1), bản mềm gửi qua E-mail: lamvanchien@hmu.edu.vn. Thời hạn: 30/3/2018.

BCH Công đoàn:

Về việc tham gia Hội nghị Khoa học nữ cán bộ, viên chức trường Đại học Y Hà Nội năm 2018. BCH Công đoàn thông báo và trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên nữ của tất cả các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận tham gia, thể lệ và thông báo có trong file đính kèm.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);

- Các phòng/bộ môn/trung tâm (để thực hiện);

- Lưu : VT.

VIỆN TRƯỞNG

Tống Minh Sơn

Ngày 05/10/2017
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3