Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Đào tạo sau đại học
Đào tạo đại học
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 1 2 0 6
 
Chương trình ĐT Đào tạo đại học
Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25) (30/08/2007)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế này vào ngày 26/06/2006. Quy chế quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.


 
  Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: tháng năm  

 
3