Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo liên tục
Lịch công tác tuần
TT nghiên cứu RHM
Chương trình đào tạo
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Công đoàn Viện
Đoàn thanh niên Viện
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
 Liên kết website
 
  Website liên kết khác
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
4 8 3 8 6 4 7
 
Lịch giảng đường
Lịch giảng đường Tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018 (08/01/2018)

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2018

Tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018

THỨ HAI

17

THỨ BA

18

THỨ TƯ

19

THỨ NĂM

20

THỨ SÁU

21

Y1RHM

(80)

Sáng* P109

T1-HĐD

Giải phẫu


Chiều*P203

T2-HĐD

ĐC Mô phôi

Chiều*P203 P204

T2-B3

LT Hóa

Chiều*P113

T1-HĐD

LT Hóa

Chiều*P203 204

T2-B3

Tiếng Anh

Sáng* P107

T1-HĐD

LT Sinh học


Chiều* P109

T1-HĐD

ĐC Sinh lý

Y3RHM

(80)

Chiều* P103

T1-B3

TS. Nguyễn Phú Thắng

BSNT. Đỗ Hoàng Việt

BSNT. Đinh Thị Thái

Sáng*P103

T1-B3

ThS. Hồng Thuý Hạnh


Chiều* P103

T1-B3

TS. PHẠM THANH HÀ

Y4RHM

(102)

Chiều* P302

T3-B3

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

Chiều* P302

T3-B3

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

Chiều* P302

T3-B3

PGS.TS. Ngô Văn Toàn

Y6RHM

 (98)

Chiều* HỦY P301

T3-B3

ThS. Cao Hoàng Yến

ĐDNKK15

(43)

Chiều*

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

Chiều* P103

T1-B3

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

Chiều* P103

T1-B3

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

BSCKI K22 (24)

Chiều* P201

T2-B4

TS. Nguyễn Xuân Thực

Chiều* P210

T2-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

BSCKII K31

 (02)

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P201

T2-B4

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều** P210

T2-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2018

Tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018

THỨ HAI

10

THỨ BA

11

THỨ TƯ

12

THỨ NĂM

13

THỨ SÁU

14

Y1RHM

(80)

Sáng* P107

T1-HĐD

Giải phẫu

Chiều* P203

T2-B3

P204

T2-B3

LT Hóa

Chiều* P104

T1-HĐD

LT Hóa sinh

Chiều* P203

T2-B3

P204

T2-B3

Tiếng Anh

Sáng* P107

T1-HĐD

Sinh học

Chiều* P109

T1-HĐD

ĐC Sinh lý học

Y3RHM

(80)

Chiều* P103

T1-B3

ThS. Nguyễn Mạnh Phú

Sáng* P103

T1-B3

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Chiều* P103

T1-B3

THS. PHẠM THỊ THANH BÌNH

Chiều* P103

T1-B3

ThS. Nguyễn Lê Hùng

Sáng* P103

T1-B3

Mời BM Toán tin

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn/ Trịnh Minh Báu

Y4RHM

(102)

Chiều* P102

T1-B3

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

Chiều* P102

T1-B3

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Y5RHM

(97)

Chiều* P202

T2-B4

ThS. Lương Minh Hằng

Chiều* P102

T1-B3

ThS. Lương Minh Hằng

Y6RHM

 (98)

Chiều* P302

T3-B3

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Trường Minh

ĐDNKK15

(60)

Chiều 302 HDD

Thi kết thúc học phần Dự phòng nha khoa xin 02 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều* P206

T2-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

BSCKII K31

 (02)

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* 204 HDD

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

                        : Chưa có GĐ

                      : Bổ sung                                                                                                                                            P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2018

Tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018

THỨ HAI

10

THỨ BA

11

THỨ TƯ

12

THỨ NĂM

13

THỨ SÁU

14

Y1RHM

(80)

Sáng* P107

T1-HĐD

Giải phẫu

Chiều*P203

T2-B3

P204

T2-B3

LT Hóa

Chiều*P104

T1-HĐD

LT Hóa sinh

Chiều*P203

T2-B3

P204

T2-B3

Tiếng Anh

Sáng* P107

T1-HĐD

Sinh học

Chiều* P109

T1-HĐD

ĐC Sinh lý học

Y3RHM

(80)

Chiều* P103

T1-B3

ThS. Nguyễn Mạnh Phú

Sáng*P103

T1-B3

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Chiều*P103

T1-B3

THS. PHẠM THỊ THANH BÌNH

Chiều*P103

T1-B3

ThS. Nguyễn Lê Hùng

Sáng*P103

T1-B3

Mời BM Toán tin

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn/ Trịnh Minh Báu

Y4RHM

(102)

Chiều* P102

T1-B3

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Y5RHM

(97)

Chiều* P202

T2-B4

ThS. Lương Minh Hằng

Chiều* P102

T1-B3

ThS. Lương Minh Hằng

Y6RHM

 (98)

Chiều* P302

T3-B3

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Nguyễn Trường Minh

ĐDNKK15

(60)

Chiều

Thi kết thúc học phần Dự phòng nha khoa xin 02 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều* P206

T2-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

BSCKII K31

 (02)

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

                        : Chưa có GĐ

                      : Bổ sung                                                                                                                                            P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2018

Tuần từ ngày 03 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018

THỨ HAI

3

THỨ BA

4

THỨ TƯ

5

THỨ NĂM

6

THỨ SÁU

7

Y3RHM

(80)

Chiều* P103

T1-B3

Ths. Phạm Thị Thanh Bình

Sáng*P103

T1-B3

Mời BM Toán tin

ThS. Hồng Thuý Hạnh

Y4RHM

(102)

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. HOÀNG VIỆT HẢI

Y5RHM

(97)

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Đào Thị Hằng Nga

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

Y6RHM

 (98)

Chiều*P302

T3-B3

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh; ThS. Nguyễn Viết Đa Đô

Chiều*P302

T3-B3

ThS. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều*P302

T3-B3

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

ThS. Lương Minh Hằng

BSCKI K22 (24)

Chiều*P203

T2-HĐD

TS. Đặng Triệu Hùng

Chiều*P207

T2-HĐD

TS. Hoàng Kim Loan

BSCKII K31

 (02)

Chiều*

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều*

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*P203

T2-HĐD

TS. Lê Long Nghĩa

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2018

Tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018

THỨ HAI

27

THỨ BA

28

THỨ TƯ

29

THỨ NĂM

30

THỨ SÁU

31

Y3RHM

(49)

Sáng* P103

T1-B3

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Chiều* P103

T1-B3

THS. PHẠM THỊ THANH BÌNH

Chiều*P103

T1-B3

THS. PHẠM THỊ THANH BÌNH

Sáng* P103

T1-B3

BM Toán tin

Trịnh Minh Báu

Y4RHM

(81)

Chiều* P102

T1-B3

THS. VŨ THỊ DỊU

Chiều* P102

T1-B3

THS. NGUYỄN NGỌC HOA

Chiều*P102

T1-B3

THS. NGUYỄN NGỌC HOA

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. HOÀNG VIỆT HẢI

Chiều* P102

T1-B3

PGS.TS. HOÀNG VIỆT HẢI

Y5RHM (73)

Chiều* 101 HĐD

ThS. Hương

Chiều*101 HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*101 HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Y6RHM

 (98)

Chiều* P302

T3-B3

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

ĐDNKK15

(60)

Chiều*P203

T2-HĐD

ThS. Hồng Thúy Hạnh

Chiều*P203

T2-HĐD

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Nguyễn Trường Minh

KTV RHM

(20)

Chiều* P203

T2-B4

BM Phục hình

BSCKI K22 (24)

Chiều* P208

T2-HĐD

PGS.TS. Lê Văn Sơn

Chiều* P208

T2-HĐD

PGS.TS. Lê Văn Sơn

BSCKII K31

 (02)

Chiều* P208

T2-HĐD

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Chiều* P208

T2-HĐD

TS.Quách Thị Thúy Lan

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203

T2-B4

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2018

Tuần từ ngày 20 - 24 tháng 08 năm 2018

THỨ HAI

20

THỨ BA

21

THỨ TƯ

22

THỨ NĂM

23

THỨ SÁU

24

Y3RHM

(80)

Sáng*

ThS. Trịnh Minh Báu

Chiều* P103

T1-HĐD

TS. PHẠM THANH HÀ

Chiều* P103

T1-HĐD

Ths. Đinh Quang Chiến

Chiều* P103

T1-HĐD

Mời BM Toán tin

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn/Trịnh Minh Báu

Y5RHM

(97)

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*P102

T1-B3

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Y6RHM

 (98)

Chiều* HỦY P302

T3-B3

ThS. Trịnh Minh Báu

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Hồng Thúy Hạnh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Hồng Thúy Hạnh

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Đỗ Thu Hiền

Chiều* P302

T3-B3

ThS. Trịnh Minh Báu

ĐDNKK15

(60)

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Trịnh Minh Báu

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Hồng Thúy Hạnh

Chiều* P203

T2-HĐD

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

BSCKI K22 (24)

Chiều* P208

T2-HĐD

PGS.TS. Lê Ngọc Tuyến

Chiều* P208

T2-HĐD

PGS.TS. Lê Ngọc Tuyến

BSCKII K31

 (02)

Chiều* P210

T2-HĐD

TS.Quách Thị Thúy Lan

Chiều* P208

T2-HĐD

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P208 HỦY

T2-HĐD

TS. Nguyễn Thị Châu

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2018

Tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018

THỨ HAI

13

THỨ BA

14

THỨ TƯ

15

THỨ NĂM

16

THỨ SÁU

17

Y3RHM

(48)

Chiều*

THS. ĐINH VĂN SƠN

Chiều*

Ths. Đinh Văn Sơn

Y4RHM

(82)

Sáng*

Ths. Đinh Văn Sơn

Chiều*

Ths. Đinh Văn Sơn

Sáng*

Ths. Đinh Văn Sơn

Chiều*

BSCK II. Kim Oanh

Sáng*

Ths. Phạm Thị Hạnh Quyên

Sáng*

Ths. Vũ Thị Quỳnh Hà

Chiều*

TS. Phạm Thị Tuyết Nga

Sáng*

Ths. Phạm Thị Thanh Bình

Y6RHM

 (98)

Chiều*

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều*

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều*

ThS. Trịnh Minh Báu

Chiều*

TS. Đinh Xuân Thành

Chiều*

ThS. Đỗ Thu Hiền

ĐDNKK15

(60)

Chiều*

BSCKI. Ngọc Anh

Chiều*

ThS. Lương Minh Hằng

Chiều* HỦY

ThS. Nguyễn Hà Thu

BSCKI K22 (24)

Chiều*

TS. Phạm Hoàng Tuấn

Chiều*

TS. Đặng Triệu Hùng

BSCKII K31

 (02)

Chiều

Thi

ĐIỀU TRỊ VÀ NHA CHU

Xin 1 GĐ

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà


LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2018

Tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018

THỨ HAI

25

THỨ BA

26

THỨ TƯ

27

THỨ NĂM

28

THỨ SÁU

29

ĐDNK K15

(45)

Sáng P111T1-HĐD

Thi kết thúc học phần

Xin 01 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều P111T1-HĐD

Thi Phục hình

chỉnh nha

Xin 01 giảng đường

BSCKII K30 (22)

BSCKII K31

 (02)

Chiều* P113T1-HĐD

TS. Long Nghĩa

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P111T1-HĐD

PGS.TS. Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2018

Tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

THỨ HAI

18

THỨ BA

19

THỨ TƯ

20

THỨ NĂM

21

THỨ SÁU

22

Y5RHM


Chiều* 107 HĐD
ThS. Mạnh Phú

ĐDNKK14

(60)

Chiều P107 109T1-HĐD

Thi kết thúc khóa học

Xin 02 giảng đường

Sáng P107 109T1-HĐD

Thi tốt nghiệp

Xin 02 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều* P207T2-HĐD

PGS. TS. Thu Phương

BSCKII K31

 (02)

Chiều* P208T2-HĐD

TS. Hồng Minh

Chiều* P109T1-HĐD

TS. Long Nghĩa

CH25, BSNT41

(30)

Chiều (hoãn)

Thi Phục hình,

Chỉnh nha

Xin 01 giảng đường

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P207T2-HĐD

PGS. TS. Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2018

Tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018

THỨ HAI

11

THỨ BA

12

THỨ TƯ

13

THỨ NĂM

14

THỨ SÁU

15

Y4RHM

(102)

Chiều* P109

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Vân

Chiều* P109

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Viết Đa Đô

Chiều* P109

T1-HĐD

ThS. Yến Nha chu

Y5RHM

(97)

Chiều* P107

T1-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

Chiều*P107

T1-HĐD

ThS. Nguyễn Hùng Hiệp

Chiều* P107

T1-HĐD

ThS Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

ĐDNKK15

(60)

Sáng* P109

T1-HĐD

ThS. Đinh Văn Sơn

Sáng* P109

T1-HĐD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Sáng* P109

T1-HĐD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

KTV RHM

(25)

Chiều

Thi  RHM

Xin 01 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều*

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chiều*

TS.Quách Thị Thúy Lan

                                          BSCKII K31

 (02)

Chiều*

TS. Lê Long Nghĩa

CH25, BSNT41

(30)

Chiều*

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2018

Tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

THỨ HAI

04

THỨ BA

05

THỨ TƯ

06

THỨ NĂM

07

THỨ SÁU

08

Y4RHM

(102)

Chiều* Hủy

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều* P109T1-HĐD

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều*P109T1-HĐD

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Y5RHM

(97)

Chiều* P107T1-HĐD

ThS. Văn Trọng Lân

Chiều*Hủy

ThS. Nguyễn Mạnh Phú

Chiều* P107T1-HĐD

ThS. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P107T1-HĐD

PGS TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P107T1-HĐD

ThS. Nguyễn Hùng Hiệp

ĐDNKK15

(60)

Sáng*Hủy P109T1-HĐD

ThS. Vũ Thị Dịu

Sáng*T6 - A7

ThS. Đinh Văn Sơn

Sáng* P109T1-HĐD

ThS. Đinh Văn Sơn

Sáng* P109T1-HĐD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

BSĐH II

(50)

Chiều* P203T2-HĐD

ThS. Bảo Duy

Chiều P203T2-HĐD

Thi

Xin 01 giảng đường

BSCKI K22 (24)

Chiều* T6 - A7

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều* P203T2-HĐD

Hủy

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

BSCKII K31

 (02)

 

Chiều* Hủy

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P207T2-HĐD

TS. Lê Long Nghĩa

CH25, BSNT41

(30)

 

Chiều* P207T2-HĐD

TS. Chu Thị Quỳnh Hương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* Hủy

PGS TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P203T2-HĐD Hủy

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 5 NĂM 2018

Tuần từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2018

THỨ HAI

28

THỨ BA

29

THỨ TƯ

30

THỨ NĂM

31

THỨ SÁU

01

Y4RHM

(102)

Chiều* P104

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Viết Đa Đô

Chiều* Hủy P104

T1-HĐD

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều* P104

T1-HĐD

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều*Hủy P104

T1-HĐD

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Y5RHM

(97)

Chiều* P107

T1-HĐD

PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

BS. Hà Ngọc Chiều

Chiều* P107

T1-HĐD

ThS. Hồng Thúy Hạnh

Chiều* P107

T1-HĐD

BS. Hà Ngọc Chiều

Chiều* P107

T1-HĐD

BS. Hà Ngọc Chiều

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Đinh Xuân Thành

KTV RHM

(20)

Chiều P207

T2-HĐD

Thi kết thúc học phần

Xin 01 giảng đường

ĐDNK K15

(50)

Sáng* P109

T1-HĐD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Sáng* P109

T1-HĐD

ThS. Vũ Thị Dịu

Sáng* P104

T1-HĐD

ThS. Nguyễn Ngọc Hoa

Sáng* P104

T1-HĐD

ThS. Phạm Trần Anh Khoa

Sáng* P104

T1-HĐD

ThS. Đinh Quang Chiến

BSĐH II

(50)

Chiều P303 304

T3-HĐD

Thi Nha Khoa

 Cộng đồng

Xin 2 GĐ

Chiều P207 208

T2-HĐD

Thi Nha khoa cấy ghép

Xin 2 GĐ

BSCKI K22 (24)

Chiều* P302

T3-HĐD

TS. Đàm Văn Việt

Chiều* P102 HỦY

T1-HĐD

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

BSCKII K31

 (02)

Chiều* P207

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P102

T1-HĐD

TS. Nguyễn Thị Châu

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* P207

T2-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 5 NĂM 2018

Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

21

THỨ BA

22

THỨ TƯ

23

THỨ NĂM

24

THỨ SÁU

25

BSĐH II

(50)

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* chuyển chiều t5

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều* 209 HĐD

TS. Võ Thúy Hồng

BSCKI K22 (24)

Chiều* P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Chu Thị Quỳnh Hương

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P101

T1-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* chuyển thứ 5

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*Tầng 6 - A7.1

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203 HỦY

T2-HĐD

TS. Thực

Chiều* HỦY

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* 304 HĐD

TS. Thực

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan


LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2018

Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

21

THỨ BA

22

THỨ TƯ

23

THỨ NĂM

24

THỨ SÁU

25

BSĐH II

(50)

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* chuyển chiều t5

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều* đang xin gđ

TS. Võ Thúy Hồng

BSCKI K22 (24)

Chiều* P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Chu Thị Quỳnh Hương

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P101

T1-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* chuyển thứ 5

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*đang xin gđ

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203 HỦY

T2-HĐD

TS. Thực

Chiều* HỦY

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* đang xin gđ

TS. Thực

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2018

Tuần từ ngày 14 - 18 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

14

THỨ BA

15

THỨ TƯ

16

THỨ NĂM

17

THỨ SÁU

18

Y4RHM

(102)

Chiều*HỦY P304

T3-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc Ths. Hoàng Bảo Duy

Chiều* HỦY P304

T3-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc Ths. Hoàng Bảo Duy

Y5RHM

(97)

Chiều* P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều* HỦY P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều* HỦY P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

BSĐH II

(50)

Chiều* P303

T3-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Văn Trọng Lân

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Hùng Hiệp

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Mạnh Phú

ChiềuHOÃNP305

T3-HĐD

Thi Nha Khoa Công Cộng

Xin 02 giảng đường (hoãn)

BSCKI K22 (24)

Chiều*HỦY P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Đàm Văn Việt

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P209

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P209

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* P302 => 17/5

T3-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* chưa có gđ

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P304

T3-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan


 
  Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: tháng năm  

Hội nghị hội nhập Quốc tế khoa học và Đao tạo Răng Hàm Mặt 2017
Tuyển sinh lớp Implant Nha Khoa 2017
 THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh lớp Điều trị Nha Chu 2018   

  
 Tin đáng chú ý
 ▪  Lịch giảng đường Tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018
 
 
Trang tin điện tử Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - Bản quyền thuộc Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng Hà Nội
Giấy phép thiết lập số 111/JP-BC do Cục Báo chí -Bộ VH - TT cấp ngày 28-4-2006
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Tống Minh Sơn - Viện trưởng