Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo liên tục
Lịch công tác tuần
TT nghiên cứu RHM
Chương trình đào tạo
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Công đoàn Viện
Đoàn thanh niên Viện
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
 Liên kết website
 
  Website liên kết khác
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
4 7 8 4 2 7 4
 
Lịch giảng đường
Lịch giảng đường Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018 (08/01/2018)

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 5 NĂM 2018

Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

21

THỨ BA

22

THỨ TƯ

23

THỨ NĂM

24

THỨ SÁU

25

BSĐH II

(50)

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* chuyển chiều t5

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều* 209 HĐD

TS. Võ Thúy Hồng

BSCKI K22 (24)

Chiều* P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Chu Thị Quỳnh Hương

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P101

T1-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* chuyển thứ 5

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*Tầng 6 - A7.1

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203 HỦY

T2-HĐD

TS. Thực

Chiều* HỦY

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* 304 HĐD

TS. Thực

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan


LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2018

Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

21

THỨ BA

22

THỨ TƯ

23

THỨ NĂM

24

THỨ SÁU

25

BSĐH II

(50)

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* P304

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Lê Hùng

Chiều* chuyển chiều t5

TS. Võ Thúy Hồng

Chiều* đang xin gđ

TS. Võ Thúy Hồng

BSCKI K22 (24)

Chiều* P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Chu Thị Quỳnh Hương

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P101

T1-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* chuyển thứ 5

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Chiều* P203

T2-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều*đang xin gđ

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P203 HỦY

T2-HĐD

TS. Thực

Chiều* HỦY

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* đang xin gđ

TS. Thực

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2018

Tuần từ ngày 14 - 18 tháng 5 năm 2018

THỨ HAI

14

THỨ BA

15

THỨ TƯ

16

THỨ NĂM

17

THỨ SÁU

18

Y4RHM

(102)

Chiều*HỦY P304

T3-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc Ths. Hoàng Bảo Duy

Chiều* HỦY P304

T3-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc Ths. Hoàng Bảo Duy

Y5RHM

(97)

Chiều* P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều* HỦY P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều* HỦY P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Chiều*P305

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

BSĐH II

(50)

Chiều* P303

T3-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Văn Trọng Lân

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Hùng Hiệp

Chiều* P303

T3-HĐD

Ths. Nguyễn Mạnh Phú

ChiềuHOÃNP305

T3-HĐD

Thi Nha Khoa Công Cộng

Xin 02 giảng đường (hoãn)

BSCKI K22 (24)

Chiều*HỦY P107

T1-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* P107

T1-HĐD

TS. Đàm Văn Việt

BSCKII K31

 (21)

Chiều* P209

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

Chiều* P209

T2-HĐD

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

CH25, BSNT41

(30)

Chiều* P302 => 17/5

T3-HĐD

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Chiều* chưa có gđ

PGS.TS. Tống Minh Sơn

CH26, BSNT42

(20)

Chiều* P304

T3-HĐD

TS. Nguyễn Phú Thắng

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan


 
  Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: tháng năm  

Hội nghị hội nhập Quốc tế khoa học và Đao tạo Răng Hàm Mặt 2017
Tuyển sinh lớp Implant Nha Khoa 2017
 THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh lớp Điều trị Nha Chu 2018   

  
 Tin đáng chú ý
 ▪  Lịch giảng đường Tuần từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2018
 
 
Trang tin điện tử Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - Bản quyền thuộc Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng Hà Nội
Giấy phép thiết lập số 111/JP-BC do Cục Báo chí -Bộ VH - TT cấp ngày 28-4-2006
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Tống Minh Sơn - Viện trưởng