Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Công đoàn Viện
Đoàn thanh niên Viện
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 0 8 5 2 8
 
Lịch giảng đường
Lịch giảng đường Tuần từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018 (08/01/2018)

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2018

Tuần từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018

THỨ HAI

3

THỨ BA

4

THỨ TƯ

5

THỨ NĂM

6

THỨ SÁU

7

Y1RHM

(80)

Chiều* P101

T1-HĐD

Cơ sở vật lý và ƯD

Chiều*P201

T2-B3

Tiếng Anh

Sáng*P113

T1-HĐD

LT Sinh lý

Y2RHM

(79)

Chiều* P113

T1-HĐD

Th.S Trần Đức Hưởng

ĐDNKK16

(30)

Sáng* P301

T3-B3

ThS. Vũ Thị Dịu

Sáng* P301

T3-B3

ThS. Đinh Văn Sơn

Sáng* P301

T3-B3

ThS. Đinh Văn Sơn

Sáng* P301

T3-B3

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Sáng* P301

T3-B3

ThS. Đinh Văn Sơn

BSCKI K22 (24)

Chiều P103

T1-HĐD

Thi RTE&NKCĐ

Xin 01 GĐ

BSCKII K32

(10)

Chiều* P203

T2-B4

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

Chiều* P203

T2-B4

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

Chiều* P203

T2-B4

TS. Phạm Thanh Hà

Chiều* P203

T2-B4

TS. Phạm Thanh Hà

Chiều* P203

T2-B4

TS. Phạm Thanh Hà

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

Hoàng Kim Loan
LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2018

Tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018

THỨ HAI

26

THỨ BA

27

THỨ TƯ

28

THỨ NĂM

29

THỨ SÁU

30

Y1RHM

(80)

Sáng*P113

T1-HĐD Huỷ

Sinh lý học

 

Chiều*P113

T1-HĐD

Cơ sở VL & ƯD

Chiều*P201

T2-B3

Tiếng Anh

Y3RHM

(80)

Chiều*P104

T1-HĐD

TS Bùi Thị Mỹ Hạnh

Chiều*P104

T1-HĐD

TS Nguyễn Thúy Hương

Y4RHM

(102)

Chiều*P107

T1-HĐD

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều*P107

T1-HĐD

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều*P107

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Thị Thu Vân

Chiều*P107

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Viết Đa Đô

Y5RHM

(97)

Chiều*P103

T1-B3

GS. TS. Trịnh Đình Hải

Chiều*P103

T1-B3

Ths. Nguyễn Thị Thu Vân

Chiều*P103

T1-B3

GS. TS. Trịnh Đình Hải

Chiều*P103

T1-B3

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều*P103

T1-B3

TS. Lê Long Nghĩa

Y6RHM

 (98)

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Phạm Thị Hạnh Quyên

Chiều*P102 Huỷ

T1-B3

ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh

BSCKI K22 (24)

ChiềuP303 Huỷ

T3-HĐD

 Thi răng trẻ em và nha khoa cộng đồng

Xin 1 GĐ

BSCKII K31

 (02)

Chiều*P201

T2-B4

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều*P203

T2-B4

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

BSCKII K32

 (10)

Chiều*P303 Huỷ

T3-B3

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

Chiều*P303 Huỷ

T3-B3

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

Chiều*P303 Huỷ

T3-B3

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

Chiều*P303 Huỷ

T3-B3

PGS.TS. Hoàng Việt Hải

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*P103

T1-HĐD

TS. Quách Thị Thúy Lan

ĐDNK K16

(40)

Sáng* Đang xin gđ

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

 

Sáng*Đang xin gđ

ThS. Vũ Thị Dịu

Sáng*Đang xin gđ

ThS. Nguyễn Ngọc Hoa

 

Sáng*Đang xin gđ

ThS. Phạm Trần Anh Khoa

 

Sáng*Đang xin gđ

ThS. Đinh Quang Chiến

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan

LỊCH ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2018

Tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018

THỨ HAI

19

THỨ BA

20

THỨ TƯ

21

THỨ NĂM

22

THỨ SÁU

23

Y1RHM

(80)

Sáng*P113

T1-HĐD

Miễn dịch

Chiều*P113

T1-HĐD

Cơ sở vật lý  và ỨD

Chiều*P203

T2-B3

Hoá học

Chiều*P113

T1-HĐD

Miễn dịch

Sáng*P113

T1-HĐD

Y Vật lý

Chiều*

Tiếng Anh

Sáng*P113

T1-HĐD

Miễn dịch

Y3RHM

(80)

Chiều*P111

T1-HĐD

ThS Trần Đức Hưởng

Chiều*P109

T1-HĐD

ThS Trần Đức Hưởng

Y4RHM

(102)

Chiều*P104

T1-HĐD

Ths. Nguyễn Viết Đa Đô

Chiều*

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều*

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều*P101

T1-HĐD

Ths. Cao Thị Hoàng Yến

Chiều*P101

T1-HĐD

BSCKI. Nguyễn Ngọc Anh

Y5RHM

(97)

Chiều*P103

T1-B3

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều*P103

T1-B3

Ths. Nguyễn Thị Thu Vân

Chiều*P103

T1-B3

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều*P103

T1-B3

TS. Lê Long Nghĩa

Chiều*P302

T3-B3

GS. TS. Trịnh Đình Hải

Y6RHM

 (98)

Chiều*P102

T1-B3

TS. Nguyễn Thị Châu

Chiều*P102

T1-B3

TS. Nguyễn Thị Châu

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Vũ Thị Quỳnh Hà

Chiều*P102

T1-B3

ThS. Phạm Thị Hạnh Quyên

KTV RHM

(20)

Chiều*P103

T1-HĐD

ThS. Thu Hằng

BSCKI K22 (24)

Chiều*P203

T2-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Chiều*P203

T2-HĐD

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

BSCKII K31

 (02)

Chiều*

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Chiều*

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

CH26, BSNT42

(20)

Chiều*P203

T2-HĐD

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chiều*P203

T2-HĐD

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

CH27, BSNT43

(30)

P203

T2-B4

Thi Khớp cắn

Ghi chú: * Chuẩn bị Projector

P. PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Kim Loan


 
  Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: tháng năm  

 
Trang tông tin điện tử Viện Đao tạo Răng Hàm Mặt,