Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 0 8 5 3 4
 
Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018 (05/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (26/03)

7h30

8h00

HT T6

NhàA7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

NhàA7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, Điều dưỡng Tươi, các thành viên phòng KHTH, TCKT

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

10h30

11h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Ban Tổ chức Hội thảo Tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

BLĐ Viện, Trưởng/Phó trưởng các phòng chức năng, BS Dịu, Khánh Thị Xuân

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

14h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp rà soát, tách tiêu chuẩn năng lực giảng viên

Trưởng/ Phó trưởng và giáo vụ các Bộ môn chuyên môn

PGS. Tống Minh Sơn

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

P.TC-HCQT

15h00

17h00

P. Giao ban

Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo, phiên 24

Thành viên HĐ Khoa học – Đào tạo (theo QĐ)

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Ba (27/03)

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Chi bộ Viện ĐT RHM

Các đ/c Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Viện ĐT RHM

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

(28/03)

8h00

16h30

Nhà khách TLĐ LĐ

Hội thảo “Khởi động gói hỗ trợ đổi mới chương trình Răng Hàm Mặt” (95 Trần Quốc Toản)

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

GS. Tạ Thành Văn

Ban Dự án HPET

16h00

17h30

HT Quốc tế

Họp các Đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ Bộ phận

Các BT Chi bộ,Đảng bộ Bộ phận;

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Năm (29/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

13h30

16h30

HT T4

Nhà A7.1

Giải cờ vua Finding Star

Giảng viên đã đăng ký và sinh viên RHM

PGS. Tống Minh Sơn

BCH Liên chi đoàn Viện ĐT RHM

Sáu

(30/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

8h15

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Tống Minh Sơn

13h30

14h30

P. Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Tống Minh Sơn

PGS. Nguyễn Đức Hinh

14h00

16h00

HT 1

Tầng 3 A1

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS.Lê Nguyễn Bá Thụ - CN. Răng Hàm Mặt

Thành viên HĐ, khách mời, các vị quan tâm tới dự, TTDVTH; Phòng SĐH 

GS. Trịnh Đình Hải

Bảy
(31/03)

8h00

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Hội thảo về tiêu chuẩn và năng lực giảng viên

Đại biểu có giấy mời, toàn thể GV Viện ĐT RHM và các CBVC được phân công tham gia hỗ trợ dự án

PGS. Tống Minh Sơn

Ban Dự án HPET

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

CN
(01/4)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

Lớp DIU 2018 đợt I được tổ chức tại HT tầng 6 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt từ ngày 26-28/03/2018. Đề nghị học viên và các cán bộ tham gia tổ chức lớp tham dự đầy đủ, đúng giờ quy định.

Phòng TCCB: 
-Thực hiện Công văn số 1123/BYT-MT ngày 28/02/2018 của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018 (có Kế hoạch kèm theo).
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng VT & TTB, báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./.

- Phòng Tổ chức Cán bộ đã rà soát hồ sơ và gửi đơn vị danh sách các cán bộ viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhưng thiếu bằng Trung cấp Lý luận chính trị (có Công văn và Danh sách kèm theo). Kính đề nghị các cá nhân có tên bổ sung chứng chỉ, hoàn thiện hồ sơ. Chi tiết xin liên hệ CN. Lương Thị Thanh (Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206, Nhà A1. ĐT: 0963275666. Email: luongthithanh@hmu.edu.vn).

Phòng HCTH:
Phòng HCTH kính gửi đến các đơn vị trong toàn Trường Công văn số: 2085/ĐHYHN-HCTH ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHYHN về việc sử dụng email mang tên miền của Trường ĐHYHN @hmu.edu.vn. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc

Phòng QLĐT SĐH
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2018 (NCS, CH, NT, CKI, CKII) đã được gửi tới các cơ sở y tế trên toàn quốc, các Viện/Khoa/Bộ môn trong toàn trường và đăng tải trên website, kính đề nghị các thầy cô theo dõi kế hoạch tuyển sinh Sau đại học của nhà trường và thông báo cho các học viên và các cá nhân có nhu cầu (đăng lần 4).

Phòng ĐTĐH:
- Phòng QLĐTĐH trân trọng gửi tới Viện/Khoa/Bộ môn Quyết định số 652/QĐ-ĐHYHN ngày 14/3/2018 về việc bổ sung quy định về chấm thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội.

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLĐTĐH đã gửi đến Viện/Khoa/Bộ môn công văn số 16/ĐTĐH ngày 02/3/2018 về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần cử nhân Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng (kèm theo biểu mẫu) từ ngày 05/3/2018. Kính đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện xây dựng ĐCCT và gửi bản in các chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị về phòng ĐTĐH (P. 104 - A1), bản mềm gửi qua E-mail: lamvanchien@hmu.edu.vn. Thời hạn: 30/3/2018.

BCH Công đoàn:

Về việc tham gia Hội nghị Khoa học nữ cán bộ, viên chức trường Đại học Y Hà Nội năm 2018. BCH Công đoàn thông báo và trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên nữ của tất cả các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận tham gia, thể lệ và thông báo có trong file đính kèm.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);

- Các phòng/bộ môn/trung tâm (để thực hiện);

- Lưu : VT.

VIỆN TRƯỞNG

Tống Minh Sơn


Lịch công tác tuần từ ngày 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017 (07/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (7/8)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng/ Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

15h00

15h30

HT T5

Nhà A7.1

Họp BCH Công đoàn Viện ĐT RHM

BCH Công đoàn (theo QĐ)

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

15h30

16h00

Phòng truyền thống

Gặp mặt 03 Điều dưỡng tại Khoa RHM, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội

TS. Trâm, CN. Hà, Trần Xuân Hiếu, Lê Đức Bằng, Nguyễn Thị Thanh Thơm

TS. Đàm Ngọc Trâm

P.TC-HCQT

Ba

(8/8)

14h00

16h00

HT T6

Nhà A7.1

Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018

Toàn thể CBVC Viện ĐT RHM

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.ĐT & QLKH

16h00

16h30

Phòng truyền thống

Gặp mặt Ông Nguyễn Tiến Hải

TS. Trâm, CN. Hà, ThS. Nguyễn Tiến Hải

TS. Đàm Ngọc Trâm

P.TC-HCQT

(9/8)

Năm (10/8)

14h30

16h30

Phòng khách BGH

Thẩm định giáo trình Đại học của Viện ĐT Răng Hàm Mặt

Hội đồng thẩm định (theo QĐ)

PGS. Nguyễn Hữu Tú

Sáu

(11/8)

10h00

11h00

Phòng Truyền thống

Họp BLĐ Viện

BLĐ Viện

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

13h30

14h30

Phòng Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

PGS. Nguyến Đức Hinh

14h00

15h00

HT T6

Nhà A7.1

Gặp mặt sinh viên đầu năm học

Đại diện P.ĐT&QLKH, Giáo vụ các Bộ môn, đại diện các lớp

TS. Đặng Triệu Hùng

P.ĐT&QLKH

Bảy
(12/8)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

CN
(13/8)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

 

- PGS. Trương Mạnh Dũng đi công tác nước ngoài từ ngày 9-18/7/2017 và ủy quyền cho PGS. Nguyễn Thị Thu Phương (9-13/8/2017) và PGS. Tống Minh Sơn (14-18/8/2017) quản lý, lãnh đạo đơn vị theo quy định.

- Từ ngày 9-12/8/2017, thi tuyển sinh SĐH năm 2017, yêu cầu các cán bộ coi thi (theo QĐ) và các đ/c được phân công tham gia kỳ thi có mặt đầy đủ, đúng giờ quy định.

 

TCCB:
- Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị trong toàn Trường (có Công văn kèm theo): Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế các giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu thực hiện theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ tạm thời được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày thôi giữ chức danh lãnh đạo cho đến ngày nhận sổ hưu./.

PHÒNG QLKH & CN

Theo công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm (xin mời download mẫu đơn tại đây).

Hạn nộp đơn đăng ký: trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P 319 – A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐCDGSNN (http://www.hdcdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần.

 

VPĐU THÔNG BÁO:
- Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng bộ Trường về việc chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong quí III/2017. Đến nay có 20 chi bộ đã tổ chức đại hội, 20 chi bộ đã có kế hoạch đại hội  gửi về VPĐU, hiện còn 25 chi bộ chưa có kế hoạch đại hội.
VPĐU kính đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ nghiêm túc triển khai công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng kế hoạch của BCH Đảng bộ
VP xin gửi lại những văn bản nộp về VPĐU trước ĐH, sau ĐH và những mẫu văn bản trong ĐH

- Thực hiện Kế hoạch số 252-KH/UBKTĐU, ngày 21/4/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Tổ Công tác sẽ thực hiện theo lịch bắt đầu từ ngày 08/8/2017. Kính đề nghị chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm thực hiện đúng yêu cầu và thời gian mà Kế hoạch đã đặt ra. (Xem lịch kiểm tra chi tiết tại file đính kèm)

 

Phòng Thanh tra:
Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BYT ngày 26/4/2017 của Bộ Y tế về Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, Nhà trường gửi các đơn vị Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí số 1225/KH-ĐHYHN ngày 02/8/2017. Đề nghị các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện.


Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 6/8/2017 (04/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 6/8/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (31/7)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban (với 03 phòng chức năng):

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Chi bộ Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

Các đ/c Đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ

PGS. Tống Minh Sơn

Ba

(01/8)

9h00

HT T5

Nhà A7.1

Ký kết hợp đồng tài trợ với công ty DTH và Katri

Đại diện công ty tài trợ, BLĐ Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, TS. Trâm, ThS. Thủy

PGS. Trương Mạnh Dũng

13h45

15h45

Giảng đường 12

Tập huấn công tác  coi thi tuyển sinh sau đại học năm 2017

TT DVTH, Tổ chức cán bộ, Hội đồng tuyển sinh, BTC, BTK, CBCT

Đoàn Quốc Hưng

14h00

17h15

Phòng Giao ban

Làm việc với 2 Ngân hàng Vietinbank và Argribankvề việc tài trợ KN 115 thành lập ĐHYHN

BGH, Trưởng các đơn vị cấp 3, Kế toán trưởng và những đại biểu có giấy mời.

PGS. Nguyễn Đức Hinh

15h30

16h30

HT T5

Nhà A7.1

Họp HĐ thi tốt nghiệp SĐH

Hội đồng (theo QĐ)

Chủ tịch HĐ

P.ĐT&QLKH

(02/8)

13h45

15h45

Giảng đường 12

Tập huấn công tác  coi thi tuyển sinh sau đại học năm 2017

TT DVTH, Tổ chức cán bộ, Hội đồng tuyển sinh, BTC, BTK, CBCT

Đoàn Quốc Hưng

Năm (03/8)

14h00

17h00

Giảng đường 12

Hội nghị góp ý kiến Dự thảo Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa

Ban Giám hiệu, các Trưởng đơn vị trong toàn Trường; thành viên HĐ KHĐT; Trưởng phòng Đào tạo của Viện ĐT YHDP&YTCC và Viện ĐT RHM; Thành viên Ban Chỉ đạo và nhóm nòng cốt Đổi mới Đào tạo đại học.

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Sáu

(04/8)

8h00

11h00

HT T6

Nhà A7

Tập huấn về nhựa Vertex

Toàn thể KTV Bộ môn Phục hình răng

TS. Đàm Ngọc Trâm

10h00

11h00

Phòng Truyền thống

Họp BLĐ Viện

BLĐ Viện

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

13h30

14h30

Phòng Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Tống Minh Sơn

PGS. Nguyến Đức Hinh

13h30

14h30

Bảy
(5/8)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Tống Minh Sơn

CN
(6/8)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Tống Minh Sơn

Cả ngày 3-4/8/2017  thi tốt nghiệp lâm sàng SĐH theo kế hoạch, đề nghị các đ/c có tên trong Hội đồng tham gia đầy đủ, đúng giờ quy định.

 

TCCB:
- Kết thúc năm học 2016 - 2017, Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn Trường tiến hành Tổng kết năm học theo hướng dẫn trong Công văn số 909/ĐHYHN ngày 12/6/2017 (Có Công văn và các Biểu Mẫu kèm theo) từ ngày 01/7/2017 đến ngày 20/7/2017 và gửi các Văn bản Tổng kết về Phòng Tổ chức Cán bộ trước 16h ngày 31/7/2017. Người nhận: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phòng 206, Nhà A1. ĐT: 0948347305. (Các đơn vị lưu ý: Nhà trường sẽ hoàn trả hồ sơ của đơn vị có tỉ lệ bình xét các DHTĐ, HTKT không đúng quy định và không tiếp nhận, xem xét hồ sơ nộp quá hạn).

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Nhà trường gửi các đơn vị Công văn số 1076/ĐHYHN-TCCB ngày 10/7/2017 về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường hướng dẫn cán bộ nghiêm túc thực hiện.

PHÒNG QLKH & CN
Theo công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm (xin mời download mẫu đơn
 tại đây).

Hạn nộp đơn đăng ký: trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P 319 – A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐCDGSNN (http://www.hdcdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần.

 

VPĐU THÔNG BÁO:
1. Để BCH Đảng bộ có cơ sở xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam những quần chúng ưu tú có tên sau:
            1. Lê Ngọc Hà - Bệnh viện ĐHY Hà Nội
            2. Bùi Đức Thuấn - Bệnh viện ĐHY Hà Nội
            3. Nguyễn Thị Phương Thuý - Khoa Kỹ thuật Y học
            4. Hoàng Thị Thanh Hoa - Khoa Kỹ thuật Y học
            5. Trần Thị Thu Hạnh - Bộ môn Phụ sản
Tổ chức và cá nhân trong Trường có ý kiến đóng góp đề nghị gửi về VPĐU từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017
2. Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng bộ Trường về việc chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong quí III/2017. Đến nay có 20 chi bộ đã tổ chức đại hội, 20 chi bộ đã có kế hoạch đại hội  gửi về VPĐU, hiện còn 25 chi bộ chưa có kế hoạch đại hội.
VPĐU kính đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ nghiêm túc triển khai công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng kế hoạch của BCH Đảng bộ
VP xin gửi lại những văn bản nộp về VPĐU trước ĐH, sau ĐH và những mẫu văn bản trong ĐH

ĐTSĐH:
1.Mời các Viện/Khoa/BM đến phòng SĐH ngày 2/8/2017 và 3/8/2017 nhận đề cương nghiên cứu, tài liệu để gửi các thành viên tiểu ban chuyên môn và nộp đăng ký lịch đánh giá đề cương chi tiết cho từng thí sinh dự tuyển NCS năm 2017 

2. Nhà trường đã ban hành kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2017. Đề nghị các đơn vị trong toàn trường phối hợp cùng Đầu mối phòng SĐH triển khai công việc. Chi tiết xem tại http://sdh.hmu.edu.vn/news/tID10723_Ke-hoach-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2017.html

3. Nhà trường đã ban hành công văn số 932/ĐHYHN-SĐH ngày 16/6/2017 về việc thông báo lịch bảo vệ luận văn SĐH năm 2017. Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn thông báo lịch bảo vệ đến các Thày/Cô hướng dẫn và học viên, Chi tiết xem tại địa chỉ http://sdh.hmu.edu.vn/news/tID10714_Lich-bao-ve-Sau-dai-hoc-nam-2017.html (nhắc lần 5)

4.Nhà trường sẽ tổ chức đoàn giám sát việc tổ chức thi tốt nghiệp thực hành sau đại học năm 2017. Kính đề nghị các Viện/Khoa/BM tổ chức cho các đối tượng theo đúng lịch đã đăng ký với SĐH

ĐTĐH
Kính đề nghị Khoa/Bộ môn gửi công văn thay đổi Giáo vụ Đại học (nếu có) về phòng QL. Đào tạo Đại học (P.104 - nhà A1) trước ngày 11/8/2017 để phòng làm Quyết định Giáo vụ Đại học năm học 2017-2018.

Đề nghị Viện/Khoa/Bộ môn toàn trường nộp kế hoạch giảng dạy đại học năm học 2017-2018 về phòng Quản lý Đào tạo Đại học (P. 104 - nhà A1) trước ngày 04/8/2017.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:     

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);                                                             

- Các phòng/bộ môn/trung tâm (để thực hiện);

- Lưu : VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Tống Minh Sơn


Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến ngày 4/6/2017 (10/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 4/6/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (29/5)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, thành viên Phòng KHTH, bộ phận TCKT

PGS.Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

14h30

16h30

Giảng đường 14

Chương trình Đào tạo SĐH

Trưởng các khoa , bộ môn và các đơn vị trong trường

GS. Tạ Thành Văn

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Chi bộ VIện Đào tạo Răng Hàm Mặt

Các đ/c Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

Ba (30/5)

9h00

11h30

Sân nhà A1

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31-5), Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2017 (25 - 31/5/2017)

BGH, BCH Công đoàn trường ĐHYHN, CB Công chức, viên chức, đại diện sinh viên Nhà trường.;

Công đoàn Y tế VN

14h00

HT T5

Nhà A7.1

Chuẩn bị tài liệu Peer Preview

Ban Đổi mới chương trình đào tạo (theo QĐ), TS. Loan

PGS. Tống Minh Sơn

P. TC-HCQT

(31/5)

8h30

11h30

Phòng

Giao ban

Họp hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016, hội đồng thanh lý Tài sản và Giao vốn theo thông tư 23

Thành viên HĐKK, HĐTL, Kế toán trưởng các đơn vị cấp 3;

TS. Tạ Văn Khoái

8h15

Sảnh tầng 1

Nhà A7.1

Đoàn công tác làm việc với Bệnh viện Bưu điện xuất phát

PGS. Trương Mạnh Dũng, PGS. Thu Phương, PGS. Võ Ngọc, TS. Trâm, TS. Mỹ Hạnh, TS. Hằng Nga, ThS. Hà Thu, TS. Châu

PGS. Trương Mạnh Dũng

14h00

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BLĐ Trung tâm, Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Phòng KHTH,  các ĐD, BS, CBVC làm việc tại TT tại nhà A7 và labo.

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Sinh hoạt khoa học: Đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ chẩn đoán bệnh lý khớp thái dương hàm

Học viên SĐH và kính mời các đ/c quan tâm tới dự

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P.ĐT&QLKH

Năm (01/6)

14h00

HT T5

Nhà A7.1

Chuẩn bị tài liệu Peer Preview

Ban Đổi mới chương trình đào tạo (theo QĐ), TS. Loan

PGS. Tống Minh Sơn

P. TC-HCQT

Sáu

(02/6)

10h00

11h00

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Trương Mạnh Dũng

13h30

15h00

P.Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS.Trương Mạnh Dũng

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Bảy 
(03/6)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

CN 
(4/6)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

 

TCCB:
- Kính đề nghị các đơn vị trong toàn Trường gửi Hồ sơ xét tặng Kỉ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" về phòng TCCB trước ngày 31/05/2017. Người nhận: CN. Vũ Văn Quyết. Phòng 206, nhà A1. SĐT: 0944 227 338./.

- Thực hiện CV số 650 ngày 04.5.2017 v/v kiêm nhiệm công tác tại cơ sở thực hành, Phòng TCCB kính đề nghị các đơn vị gửi Danh sách CBVC, người lao động kiêm nhiệm công tác về Phòng TCCB (CN. Nguyễn Tuấn Hưng, Phòng 209, Nhà A1. ĐT: 0947094459. Email:nthung1807@hmu.edu.vn) trước ngày 30/6/2017 để Phòng TCCB tổng hợp, gửi Danh sách đến các cơ sở thực hành cho năm học 2017 - 2018./.

- Thực hiện Công văn số 664 ngày 05/5/2017 v/v nộp hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng năm học 2017 - 2018, kính đề nghị các viện đào tạo, khoa, bộ môn tập hợp hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng và gửi cho CN. Nguyễn Tuấn Hưng, Phòng 209, Nhà A1. ĐT: 0947094459. Email: nthung1807@hmu.edu.vn trước ngày 30/6/2017./.

Hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập Trường, hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện Tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” năm học 2016-2017 của Trường Đại học Y Hà Nội, đề nghị các đơn vị rà soát thành tích của tập thể, các cá nhân trong đơn vị, đối chiếu với tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân hoàn thiện thủ tục và hồ sơ xét tặng, gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 09/6/2017. Người nhận: CN. Vũ Văn Quyết, Phòng 206, Tầng 2, Nhà A1, ĐT: 0944227338.

 

SAU ĐẠI HỌC
Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn sắp xếp lịch bảo vệ đề cương cho CKII khóa 30, BSNT khóa 41 và CH khóa 25 trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/17 đến hết ngày 31/8/17. Những học viên không bảo vệ được đúng lịch sẽ phải bảo vệ lại cùng với khóa sau (NHẮC LẦN CUỐI) 

VPCĐ:
Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác Công đoàn năm học 2016-2017 địa điểm (Dự kiến) tại Ba vì- Hà Nội vào ngày 25/6/2017 (Chủ nhật); Thành phần tham dự gồm: Các Đ/c Ủy viên BCH Công đoàn Khóa 31, Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng nữ (các đơn vị trực thuộc); Ủy viên BCHCĐ bộ phận; Các đ/c trong các Ban Chức năng của Công đoàn; Các đại biểu có Giấy mời (Chi tiết chương trình công đoàn sẽ thông báo sau).

 

 

Nơi nhận:      

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);                                                                       

- Các phòng/bộ môn/trung tâm (để thực hiện);

- Lưu : VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Tống Minh Sơn


Lịch công tác tuần từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017 (03/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (03/04)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM:

- Tăng cường kiểm tra nề nếp dạy và học, vệ sinh và trang thiết bị học tập

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, thành viên Phòng KHTH, bộ phận TCKT

TS. Nguyễn Thị Châu

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

- Tình hình nề nếp dạy và học

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

15h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Ban đổi mới chương trình đào tạo

Theo QĐ + TS. Hoàng Kim Loan

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

Ba (04/04)

10h00 11h30

HT T5

Nhà A7.1

Làm việc với GS. Krasanai

BLĐ Viện, PGS. Mỹ Hạnh, Ban đổi mới chương trình đào tạo, BGĐTT, LĐ phòng TCHCQT

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

Tổ Đối ngoại

13h30 16h30

HT T6

Nhà A7.1

Tập huấn đổi mới chương trình đào tạo

BCV: GS. Krasanai

Toàn thể Giảng viên ( Trừ GV giảng SV)

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

Tổ Đối ngoại

14h00 16h30

HT T5

Nhà A7.1

Hội đồng KH&ĐT thông qua câu hỏi Bộ môn BLM&PTHM

Hội đồng, Bộ môn BLM&PTHM

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

(05/04)

14h00 16h00

Phòng Giao ban

Họp Hội đồng Thi đua KT-KL sinh viên: Xét tốt nghiệp CN ĐD-CTTT hệ liên thông VLVH Khóa XII

Phòng QLĐTĐH, CTSV, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt; Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng

PGS. Hinh

14h00

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BLĐ Trung tâm, Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Phòng KHTH, các ĐD, BS, CBVC làm việc tại TT tại nhà A7 và labo.

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

Năm (06/04)

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Sáu

(07/04)

10h00

11h00

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Trương Mạnh Dũng

13h30

15h00

P.Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Tống Minh Sơn

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Bảy
(08/04)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

CN
(09/04)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

 

   - Đề nghị các đơn vị nộp lịch phân công công tác cán bộ, giảng viên tại các địa điểm cho phòng TC-HC-QT: chậm nhất đến hết thứ 4 ngày 05/04/2017

- Đề nghị giảng viên nộp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho phòng TC-HC-QT để lưu hồ sơ (nếu chưa có thì đăng ký học bổ sung)

1. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Theo công văn số 167/K2ĐT-NCKH của Cục khoa học công nghệ và đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách  Khoa học và Công nghệ năm 2018 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm )và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 28/04/2017 để tổng hợp danh mục gửi Bộ Y tế.

Phiếu đề xuất xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho:

BS. Nguyễn Trung Hiếu        Tel: 0904218672       email: hieu203@yahoo.com

ThS. Trần Lê Giang               Tel: 0913581341      email: tranlgiang@yahoo.com

2. PHÒNG HTQT thông báo

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khóa đào tạo “Cách viết bài báo khoa học và phương pháp nghiên cứu lâm sàng” với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các giảng viên là các Giáo sư, bác sỹ, chuyên gia nổi tiếng thuộc Ban biên tập của các tạp chí khoa học và y học quốc tế uy tín đến từ Cộng hòa Pháp.

Thời gian tổ chức dự kiến: từ 24/04/2017 đến 27/04/2017

Thời gian đăng ký: trước ngày 05/04/2017

Các cán bộ quan tâm có thể xem Thông báo tuyển sinh và tải Mẫu đăng ký khóa học tại địa chỉ: http://www.hmu.edu.vn/news/default.aspx.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ chuyên viên Trần Thị Hảo, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học; Điện thoại: 0914 926 567; email:tranthihao@hmu.edu.vn.

3. Thực hiện kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và vị thế của Tạp chí Nghiên cứu Y học Trường Đại học Y Hà Nội, được sự chấp thuận về xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Y học phiên bản tiếng Anh của Bộ Thông tin, Truyền thông theo giấy phép số 425/GP-BTTT ngày 26/8/2016, Tạp chí Nghiên cứu Y học đã xuất bản thành công số tiếng Anh đầu tiên và giới thiệu tới quý độc giả.

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu và sự hỗ trợ của dự án SSHIV, tạp chí nghiên cứu Y học tiếp tục xuất bản số tiếng Anh thứ 2 trong dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian nhận bài và thông tin chi tiết xin mời xem trong file kèm theo.


Lịch công tác tuần từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017 (16/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (13/03)

7h30

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

8h00

HT T6

Nhà  A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BGĐ, thành viên Phòng KHTH, bộ phận TCKT

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt:

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp BM (TS. Trâm)

- Trao tặng bằng khen tập thể LĐXS năm học 2015-2016 (TS. Trâm)

- Hội nghị Khoa học 2017 (PGS. Sơn)

- Thông qua dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng (ThS. Dụng).

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

Ba (14/03)

9h00

10h00

Trung tâm 225

Họp BQL Trung tâm 225

BQL Trung tâm, ThS. Dụng

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

14h00

14h30

Tầng 3

Nhà A7.1

Lễ bàn giao Phòng Phẫu thuật cấy ghép Implant

BLĐ Viện, TS. Trâm, đại diện công ty SDI Việt Nam (Straumann)

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

14h00

14h30

HT T6

Nhà A7.1

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BLĐ Trung tâm, Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Phòng KHTH,  các ĐD, BS, CBVC làm việc tại TT tại nhà A7 và labo.

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

14h30

16h30

HT T6

Nhà A7.1

Sinh hoạt khoa học: “Tiến bộ trong cấy ghép Nha khoa” (TS. Trần Hùng Lâm)

BLĐ, toàn thể giảng viên và học viên SĐH Viện ĐT RHM

BTC Hội thảo

P.TC-HCQT

P.ĐT&QLKH

(15/03)

9h30

10h30

HT T5

Nhà A7.1

Tiếp đoàn công tác trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan

BLĐ Viện, PGS. Ngô Văn Toàn, BGĐ Trung tâm KTC, BLĐ Trung tâm 225, Trung tâm Nghiên cứu khoa học RHM.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

Trung tâm NC RHM

14h00

16h00

Giảng đường 12

Họp sơ kết công tác Công đoàn quý I năm 2017

Ban CHCĐ khóa 31; BCHCĐ bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc; các ban chức năng CĐ

Hồ Thị Kim Thanh

14h00

16h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện ĐT RHM:

Thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm

Thành viên HĐ (theo QĐ)

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P.ĐT&QLKH

Năm (16/03)

Sáu

(17/03)

10h00

11h00

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Trương Mạnh Dũng

13h30

15h00

P.Giao ban

Giao ban công tác tuần

PGS. Tống Minh Sơn

PGS. Nguyễn Đức Hinh

Bảy
(18/03)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Tống Minh Sơn

CN
(19/03)

Trực BLĐ ngoài giờ

PGS. Tống Minh Sơn

 

- Lớp Nắn chỉnh răng K7 2017 sẽ tổ chức học từ ngày 15-19/03/2017 tại HT T6 nhà A7.1, đề nghị học viên và các cán bộ được phân công quản lý lớp tham gia đầy đủ, đúng giờ quy định.

 

PHÒNG HTQT 
- Lớp tập huấn bằng tiếng Pháp về các nguyên tắc cơ bản trong cách viết bài báo cáo khoa học và cách thuyết trình cho sinh viên Pháp ngữ khối AUF từ Y4-Y6 do chuyên gia Pháp đảm nhiệm. Thời gian: 14/3/2017- 17/3/2017 ( cả ngày ). Địa điểm : Hội trường 2, phòng 523 tầng 5 nhà A1, Trường ĐH Y Hà Nội 
Lưu ý : Chia nhóm 4 sinh viên ( mỗi nhóm gồm sv từ Y4-Y6) , mỗi nhóm học 1 ngày với 2 chủ đề chia 2 buổi làm việc/ngày

- Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, Ban Giám hiệu yêu cầu các Đơn vị trong trường thực hiện nghiêm túc việc báo cáo các hoạt động hợp tác quốc tế do các đơn vị làm đầu mối (gồm đoàn vào, đoàn ra, các Hội thảo/ hội nghị hợp tác quốc tế). Tất cả các Đoàn khách quốc tế vào làm việc; Hội thảo/hội nghị có chuyên gia quốc tế tham dự phải được báo cáo bằng văn bản đến Ban Giám Hiệu và phòng Hợp tác Quốc tế để làm các thủ tục báo cáo Bộ Y tế và Bộ Công An. Các mẫu báo cáo đã được cập nhật trên website của Trường.
Các đơn vị không thực hiện và thực hiện không nghiêm túc, Lãnh đạo đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu, Bộ Y tế và Bộ Công An.

- Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khóa đào tạo “Cách viết bài báo khoa học và phương pháp nghiên cứu lâm sàng” với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các giảng viên là các Giáo sư, bác sỹ, chuyên gia nổi tiếng thuộc Ban biên tập của các tạp chí khoa học và y học quốc tế uy tín đến từ Cộng hòa Pháp. 
Thời gian tổ chức dự kiến: từ 24/04/2017 đến 27/04/2017
Thời gian đăng ký: trước ngày 05/04/2017
Các cán bộ quan tâm có thể xem Thông báo tuyển sinh và tải Mẫu đăng ký khóa học tại địa chỉ:
http://www.hmu.edu.vn/news/default.aspx. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ chuyên viên Trần Thị Hả, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học; Điện thoại: 0914 926 567; email: tranthihao@hmu.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn.

 

VPĐU:
- Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong toàn trường trong 03 ngày từ 25/3/2017 (thứ Bảy) đến hết 27/3/2017 (thứ Hai). Kính đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ quan tâm triển khai thực hiện đúng Kế hoạch (xem chi tiết tại file đính kèm). Mọi thắc mắc xin liên hệ về VPĐU (đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, sđt 0983. 057. 697 và đ/c Lê Văn Lượng, sđt 0916. 448. 132).

- Kính đề nghị chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện thu, nộp đảng phí quí I/2017 về VPĐU. Hạn chót ngày 15/3/2017.

- Để Ban Chấp hành Đảng bộ có cơ sở xem xét, kết nạp những quần chúng có tên sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
1. Trần Minh Thắng - Phòng TCKT, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2. Đỗ Trung Đức - Lớp Y6A
3. Trần Thị Thanh Hương - Bộ môn Y đức & Y xã hội học, Viện ĐT YHDP & YTCC
4. Trần Thị Mỹ Hạnh - Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
5. Hà Ngọc Chiều - Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Cá nhân và tổ chức trong Trường có ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ từ ngày 13/3/2017 - 17/3/2017


TT DVTH:
Nhà trường đang trong thời gian sửa chữa khu giảng đường B3 và Hội trường lớn ( 01/03/2017 bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình Hội trường lớn dự kiến 180 ngày).

Được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, tránh tình trạng quá tải tại khu giảng đường trong thời gian thi công, Trung tâm DVTH đề nghị:

1. Các đơn vị cấp III và bộ môn được trang bị giảng đường, chủ động sắp xếp lịch học các đối tượng giảng dạy của đơn vị học tại cơ sở khi có giảng đường trống.

2.Giảng đường thường xuyên quá tải trong giờ hành chính, đề nghị các đơn vị chủ động kiểm tra đối tượng đã đăng ký nhưng chưa có trên Lịch giảng đường được đăng tải trên website của Nhà trường vào thứ 6 hàng tuần và liên hệ với Tổ giảng đường cùng giải quyết hoặc chuyển sang học ngoài giờ hành chính.

Phòng Thanh tra:
Thông báo kiểm tra giảng dạy lý thuyết tại giảng đường;
1. Phòng Thanh tra kính đề nghị các viện, khoa, bộ môn đôn đốc, nhắc nhở giảng viên của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc giờ giảng lý thuyết tại giảng đường (sáng từ 7h30, chiều từ 13h30); đối với trường hợp nghỉ giảng cần thông báo cắt lịch để bố trí giảng đường cho lớp học khác.
2. Phòng Thanh tra và Tổ Giảng đường sẽ thông báo trên lịch tuần danh sách các bộ môn nghỉ giảng không báo cắt lịch sau khi có thông báo này.


Lich công tác tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016 (12/09/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016

Thứ ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai (31/10)

7h30

8h00

HT T3

Nhà  A7.1

Giao ban các phòng chức năng và Trung tâm KTC RHM

Các CBVC làm việc tại Viện và Trung tâm A7.1 (theo lịch đã phân công)

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

8h00

HT T3

Nhà  A7.1

Giao ban BGĐ và phòng KHTH Trung tâm KTC RHM

BGĐ và thành viên phòng KHTH

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

P.TC-HCQT

9h30

11h00

HT T5

Nhà A7.1

Tiếp đoàn khách quốc tế trường Đại học New York, Mỹ

BLĐ Viện, PGS. Võ Ngọc, TS. Triệu Hùng, TS. Loan, TS. Trâm, ThS. Đoàn Thanh Tùng (phiên dịch)

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

14h00

14h40

HT T5

Nhà A7.1

Giao ban cán bộ chủ chốt

BLĐ Viện, Trưởng/Phó các Phòng, Trưởng/Phó các Bộ môn và Trung tâm. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Tổ trưởng Tổ đối ngoại, TS. Nguyễn Thị Châu, Phụ trách điều dưỡng Trung tâm.

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

P. ĐT&QLKH

P. TCKT

14h40

16h30

HT T5

Nhà A7.1

Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện ĐT RHM:

- Thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm

Thành viên HĐ KH (theo QĐ) và Trưởng các Bộ môn có liên quan

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

TS. Triệu Hùng

Ba (01/11)

8h15

9h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp kiểm tra tiến trình đề tài cấp Bộ

Toàn thể CBVC BM Nha cộng đồng và các NCS tham gia đề tài

PGS. Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

BM Nha CĐ

9h00

11h00

HT T5

Nhà A7.1

Họp tiến trình đề tài cấp Nhà nước

Các Thầy/Cô và học viên tham gia đề tài

PGS. Trương Mạnh Dũng

14h00

15h30

HT T5

Nhà A7.1

Triển khai chương trình chi tiết đào tạo theo tín chỉ

Lãnh đạo và giáo vụ của các BM; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo đại học của P. ĐT&QLKH. TS. Đinh Xuân Thành

PGS. Tống Minh Sơn

P.TC-HCQT

P.ĐT&QLKH

(02/11)

6h30

Sảnh T1

nhà A7.1

Đoàn đi công tác Hòa Bình khởi hành (làm việc Sở Y tế tỉnh)

PGS. Trương Mạnh Dũng, TS. Vũ Tuấn, PGS. Võ Ngọc, BS. Chiều, BS. Phạm Bình, BS. Lê Hùng

PGS. Trương Mạnh Dũng

TS. Vũ Tuấn

P.TC-HCQT

14h00

15h00

HT T6

Nhà A7

Giao ban Trung tâm KTC KCB RHM

BLĐ Trung tâm, Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Phòng KHTH,  các ĐD, BS, CBVC làm việc tại TT tại nhà A7 và labo.

PGS. Nguyễn Thị Thu Phương

19h00  21h00

Hội trường Lớn

Chung khảo Sinh viên của năm năm học 2015 - 2016

Toàn thể CBVC, học viên và sinh viên Trường ĐHYHN

GS. Tú

Năm (03/11)

14h00

HT T5

Nhà A7.1

Tiếp đại diện Công ty IKASHIKA (Nhật Bản)

BLĐ Viện, TS. Vũ Tuấn, KTV. Quốc Anh, TS. Triệu Hùng

PGS.Trương Mạnh Dũng

P.TC-HCQT

Sáu

(04/11)

10h00

11h00

P. Truyền thống

Họp BLĐ Viện

Thành viên BLĐ Viện

PGS.Trương Mạnh Dũng

13h30 14h00

P. Giao ban - T2 - A1

Giao ban công tác tuần

PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

GS.Văn

Bảy
(05/11)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

CN
(06/11)

Trực BLĐ ngoài giờ

ThS. Lê Văn Dụng

HCTH:

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đăng ký lịch tuần trên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: vanthu.hmu.edu.vn. Sau ngày 14/11/2016, phòng HCTH sẽ không nhận đăng lịch tuần theo cách truyền thống. Mọi thắc mắc về đăng lịch xin liên hệ: Nhữ Thành Hưng, ĐT: 0912636936, email:nhuthanhhung@hmu.edu.vn.

Để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản, đề nghị các trưởng đơn vị đã có tài khoản khẩn trương đổi mật khẩu của tài khoản của mình như hướng dẫn tại buổi tập huấn.

TCKT:

Để tiếp tục triển khai và thực hiện việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho Trường ĐHYHN quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính và công văn số: 6106/BYT-KHTC ngày 12/8/2016. Đề nghị các đơn vị : Bệnh viện ĐHYHN; Viện ĐTYHDP&YTCC; Viện đào tạo RHM; Viện ĐTĐ&RLCH; TTĐT theo NCXH; TTKCCLXNYH; Phân hiệu ĐHYHN tại tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo công văn số 94/TCKT ngày 26/10/2016 và biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Y tế(tải file). Thời gian nộp báo cáo chậm nhất là ngày ngày 04 tháng 11 năm 2016.

 

VPĐU:

Hiện đã có Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016. Đề nghị các đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) Chi, Đảng bộ trực thuộc đến VPĐU nhận Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và Phiếu xin ý kiến chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú từ ngày 31/10 - 04/11/2016, đồng thời cung cấp địa chỉ email để VPĐU gửi Hướng dẫn đánh giá, mẫu Bản kiểm điểm đảng viên, mẫu Báo cáo chi bộ năm 2016 (liên hệ đ/c Lê Văn Lượng, sđt: 0916448132)

 

ĐTSĐH:

 1. Đề nghị các BM sau nhận ngay bài thi CC môn hỗ trợ cho CKI khoá 21 và CKII khoá 30 thi ngày 22/10/2016: Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Hồi sức cấp cứu, Ký sinh trùng, Mô phôi, Miễn dịch, Ngoại khoa, Nhi khoa, PHCN, Ung thư, Sinh lý học, Y sinh học - Di truyền. Hạn trả bài đã chấm của đợt thi này về sau đại học là 22/11/2016.

2. Nhà trường đã có công văn số 847/ĐHYHN-SĐH ngày 15/6/2016 về việc thông báo lịch bảo vệ luận văn sau đại học năm 2016. Đề nghị các

Viện/Khoa/Bộ môn rà soát tiến độ thực hiện đề tài của học viên và thông báo lịch bảo vệ đến các giảng viên hướng dẫn các học viên để cùng thực hiện.

3. Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh vào 2 ngày 09+10/11/2016, Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn nhắc nhở các Nghiên cứu sinh về dự đông đủ.

4. Trân trọng kính mời Đại diện lãnh đạo các Viện/Khoa/Bộ môn, các thầy cô hướng dẫn nghiên cứu sinh về dự hội nghị và lĩnh tiền hướng dẫn

nghiên cứu sinh.


 
  Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: tháng năm  

 
Trang tông tin điện tử Viện Đao tạo Răng Hàm Mặt,